maandag 1 juni 2015

Luchtschip D-Day plus 9

De belangstelling voor de tentoonstelling is groot, maar toch de scholen schitteren door hun afwezigheid. Dit ondanks onze intensieve actie naar hen toe. Persoonlijke bezoeken, flyers, uitnodigingen en dit ruim maanden op voorhand zodat een bezoek kon worden opgenomen in de planning. Van de middelbare scholen kunnen we het nog begrijpen, want het is nu volop examenperiode.

Maar uiteindelijk zijn het de uitzonderingen die de regel bevestigen. Maandagvoormiddag mochten we meester Sven met 5-6de leerjaar uit 'De Vlieger' rondleiden en in de namiddag het 5-6de leerjaar van meester Vandenberghe uit de 'Toverbergschool' rondleiden.

Heel wat van deze jonge mensen waren zeer geïnteresseerd en stelden pientere vragen of maakten onverwachte opmerkingen. Een bezoek dat hun zeker zal bijblijven en dat hun kennis van het plaatselijke erfgoed zal vergroten.


Geen opmerkingen: