DSMG

Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling

DSMG

Convent Engelbertus - Groot-Begijnhof 46 - 9040 Sint-Amandsberg - 09/219 95 18

De Heemkundige Kring 'De Oost-Oudburg' en het 'DSMG' willen de geschiedenis bestuderen en bekend maken, in al haar aspecten, van de vroegere gemeenten Beervelde, Destelbergen, Desteldonk, Heusden, Lochristi, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Zaffelare, Zeveneken, en van het vroegere Sint-Baafsdorp en Meulestede.

Deze plaatsen vormden indertijd het oostelijke deel van de Oudburg of Kasselrij van Gent. Tevens wil de kring bijdragen tot het respect en behoud van het historische erfgoed. 

Het 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw', dat we sedert 2010 kortweg DSMG noemen.

Op 27 september 1970 opende de toen 8 jaar actieve Heemkundige Kring 'De Oost-Oudburg', op initiatief van toenmalig bestuurslid Roger De Caluwé, een eigen Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in het Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg. Het toenmalige documentatiecentrum was gehuisvest in Convent Pius IX.

In 1973 verhuisde het documentatiecentrum, nu met Dr. M. Gysseling als voorzitter, naar het Convent Engelbertus. In 1978 vond de Historische en Heemkundige kring van Gent aansluiting, en sindsdien fungeert het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. M. Gysseling, als documentatiecentrum voor beide heemkundige kringen.

Na de dood van dr. Maurits Gysseling in 1997 werd André Verbeke als ‘voorlopige’ voorzitter aangesteld en werd Erik Schepens ondervoorzitter. Als eerbetoon aan het vele werk van onze eerste voorzitter werd zijn naam aan ons Documentatiecentrum toegevoegd. 

Vanaf 1999 brokkelde het oude, conservatieve idee over de werking van een documentatiecentrum langzaam af. Wanneer Erik Schepens een telefoon en de eerste pc binnenbracht en met zeer weinig werkingsmiddelen werkdagen begon te organiseren, om o.a. dozen te verplaatsen en tientallen rekken te plaatsen, stegen de eerste stofwolken letterlijk op. Veel te vroeg, op 11 oktober 2004, overleed Erik Schepens.
 

Bert Vervaet werd enkele weken later als nieuwe ondervoorzitter aangesteld. In de lente van 2005 werd Bert Vervaet met eenparigheid van stemmen voorzitter en Louis Gevaert ondervoorzitter. De werking van ons documentatiecentrum werd op een volledig nieuwe leest gestoeld. Met velen kunnen we nu veel verschillende dingen aan en met enkele tientallen werd het levenswerk van de verschillende individuele voorgangers over vele schouders verdeeld. 

Om de dienstverlening nog te verbeteren is in de lente van 2011 besloten om een eigen website te ontwikkelen waarop de verschillende afdelingen hun werk kunnen voorstellen en waardoor degene die interesse heeft direct met de medewerker van die afdeling in contact kan komen. Daarmee wordt de deur naar de 21ste eeuw wel helemaal opengegooid.


Het team van vrijwillige medewerkers wil een hulp zijn voor al wie meer wil weten of opzoeken doen over zijn leefomgeving, over de geschiedenis zoals zijn voorvaderen het beleefden, hetzij uit boeken, tijdschriften of het zelf wil opzoeken in allerlei documentatie.

Het is een laagdrempelige ontmoetingsruimte tussen de leek en de meer ervaren heemkundigen, waar nog tijd is om van elkaar te leren, wie hier enige tijd heeft gespendeerd is wellicht klaar om het grotere opzoekwerk aan te vatten in rijks-,stads- of universiteitsbibliotheken en al hun archieven.

Anderzijds komen veel ervaren rotten bij ons documentatie raadplegen die in de grote instellingen niet altijd te vinden is. Het is een aanvulling vooral voor wie zijn familiestamboom wil vervolledigen. Het is ook een rijke bron van documentatie voor wie zijn opzoekwerk wil opfleuren met interessante details. Het is voor onze tientallen medewerkers een opsteker telkens als ze horen dat er mensen geholpen zijn dank zij hun wekelijks archiveer- of knipwerk. Bij elke opzoeking geven onze pc's de bezoekers de mogelijkheid om in onze databestanden te grasduinen. Kortom als je iets zoekt over streekgeschiedenis dan start je je zoektocht best in het DSMG.

Doorloop onze site of deze blog en spring op een zondag eens bij ons binnen om nader kennis te maken in het convent Engelbertus, Groot Begijnhof nr. 46, 9040 Sint-Amandsberg.

Openingsuren: Het DSMG is vrij toegankelijk op elke zondag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Of uitzonderlijk na afspraak met voorzitter Bert Vervaet (09 355 91 75)

klik hier en zie hoe je ons kan bereiken

klik hier voor ons teamoverzicht

Wedden dat we je zullen verbazen?Een zicht in de bibliotheek (foto Roland Delahaye)

Het DSMG wordt draaiende gehouden door een ploeg van ruim 40 vrijwilligers, die elk op hun gebied expert zijn over één van de tientallen collecties die het Documentatiecentrum beheert en ter beschikking stelt van de heemkundige vorsers. Naast het beheren, catalogeren en het inbrengen van de gegevens in ons databestand, staan deze vrijwilligers steeds klaar om de bezoekers, waar het mogelijk is, met raad en daad bij te staan.

De catalogus van het DSMG wordt constant bijgewerkt en is online te raadplegen via CAGEWEB. De databestanden van heel wat collecties zijn reeds geheel of gedeeltelijk ter plaatse op pc te raadplegen.

Een aantal vrijwilligers tijdens de koffiepauze (foto Roland Delahaye)
Uw steun

Ons documentatiecentrum is voornamelijk opgebouwd door schenkingen, ruil en aankopen. Het is vooral door particuliere schenkingen dat we momenteel 15000 boeken, zowat 800 verschillende titels van tijdschriften en bijna een kilometer documentatie en archief kunnen aanbieden aan onze bezoekers.

Naast boeken en papieren wordt er soms ook ander materiaal aangeboden. deze kunnen we maar aannemen als we er onze werking door kunnen verbeteren. Uw PC van 10 jaar oud is ook voor onze mensen geen zegen meer om te gebruiken. Het moet echt om een recent type gaan en in degelijke staat zijn.

Alles wat we aanvaarden wordt genoteerd in een geschenkenboek. Jaarlijks wordt daarvan een verkorte versie gepubliceerd in de tijdschriften van de Heemkundige Kringen en vanaf heden ook op de website gepubliceerd. Wat geschonken wordt,  is vanaf de schenking eigendom van het DSMG dat er naar eigen goeddunken mag over beschikken.
Het ter plaatse lezen van boeken, tijdschriften en documentatie is nog steeds gratis.
Wie de werking van het DSMG geldelijke wilt steunen kan dit verwezelijken op ons rekeningnummer IBAN BE66 9796 1045 3943 BIC ARSPBE22, Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Groot Begijnhof 46 9040 Sint-Amandsberg. Als je niet wenst dat uw naam gepubliceerd wordt, schrijf je in de nota anonieme gift.

Wie via een legaat wilt steunen neemt best contact op met Bert Vervaet

Geen opmerkingen: