zaterdag 23 mei 2015

Luchtschip D-Day

13u30 ... Heel wat medewerkers waren aanwezig voor een check van de laatste details, om de receptie klaar te maken, om de artiesten binnen te laten en te begeleiden. Met zacht geweld deed zijn soundcheck, de Kamerkoor Giocoso was aan het inzingen en Helena kwam ook aan. Een drukte van jewelste.

16u00 Ms Katrina Johnson, Deputy Ambassador van de Britse ambassade was tijdig ter plaatse, kort nadien gevolgd door de gouverneur en de heer Lieven Decaluwe, voorzitter van de raad van bestuur van het Sinte Elisabethbegijnhof. Onverwacht mochten we ook burgemeester Termont verwelkomen en na aankomst van schepen Annelies Storms konden we om 16u10 van start gaan.


Collega Sonja Gyselinck verwelkomde de prominenten, genodigden en aanwezigen en kondigde Helena Deny aan, die op haar trompet met 'Ten Velde' de academische zitting opende.


Louis Gevaert, voorzitter van de Heemkundige Kring 'De Oost-Oudburg' schetste de gebetenheid van Frederik Vanderstraeten om het 'luchtschipverhaal' tot in detail te ontrafelen, wat uiteindelijk resulteerde in deze tentoonstelling en herdenkingsdag. Hij bedankte daarbij allen die daarbij hun steentje hadden bijgedragen: van bruikleengevers tot de vrijwilligers van het DSMG, van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen tot diverse firma's zonder wiens financiële steun het project niet zou kunnen gerealiseerd zijn.


Het Kamerkoor Giocoso o.l.v. Henk Allary opende met 'Oh it's a lovely war' hun optreden, waarna Frederik Vanderstraeten een beknopt overzicht gaf over het gebeuren tijdens de nacht van 6 op 7 juni 1915. Dit met een klein verlengstuk naar de tragische dood van Reginald Warneford.


De muziekgroep 'Met Zacht Geweld' o.l.v. Patrick Viaene bracht een gesmaakte en sfeervolle muzikale evocatie bij de stomme film van de begrafenis van Warneford. Een emotioneel moment voor heel wat aanwezigen.


Het Kamerkoor bracht hierna het sfeervolle lied 'Over there' ten hore.


Schepen Annelies Storms had lovende woorden voor het initiatief en voor de organisatie en stak haar bewondering voor het resultaat niet onder stoelen of banken. Het DSMG en de Heemkundige Kring 'De Oost-Oudburg' hebben hier zeker gescoord bij het stadsbestuur.


Sonja Gyselinck en Paul Oyen brachten samen afwisselend in het Engels en het Nederlands het welgekende gedicht van John McCray 'In Flanders Fields'. Sfeervol en stemming, het gedicht waardig, voorwaar!


Het Kamerkoor Giocoso bracht vervolgens 'Pack up your troubles'.

Ms. Katrina Johnson, vertolkte in haar dankwoord de appreciatie van Britse kant. Ze was onder de indruk van de tentoonstelling en de academische zitting. Nadien liet ze zich rondleiden op de tentoonstelling, maar ze werd langs alle kanten aangesproken, zodat ze pas halfweg geraakte toen ze moest vertrekken voor haar volgende afspraak. Ze drukte de wens uit om één van de volgende dagen terug te komen met collega's van de Britse ambassade. Tot haar spijt is ze op de herdenkingsdag van 7 juni niet vrij, maar ze beloofde om vanuit de ambassade zeker iemand af te vaardigen.


Het Kamerkoor Giocoso sloot zijn onderdeel af met de gekende song 'It's a long way to Tipperary'.

Gouverneur Jan Briers loofde in zijn openingswoord het initiatief en gaf lezing van een fragment uit het advies van de commissie die moest beslissen over subsidiëring. Superlatieven zoals professioneel ondersteund, goed gestoffeerd, ondersteund door prima drukwerk en website, oog en aandacht voor scholen en groeperingen, het in de arm nemen van specialisten over diverse onderwerpen, ... lagen aan de basis van de subsidietoekenning. Ook de gouverneur zelf had niets dan lovende woorden voor het gebeuren, waarna hij de tentoonstelling plechtig opende.


Frederik Vanderstraeten schoof er onaangekondigd even tussen om al de medewerkers aan de academische zitting nog eens extra te bedanken voor hun inzet tot het welslagen van de stijlvolle academische zitting, waarna Helena Deny met 'The Last Post' het geheel stijlvol afsloot.


Hierna kon de receptie beginnen en kregen we een massa felicitaties voor de tentoonstelling en de academische zitting over ons hoofd. Alleen maar positieve noten, zelfs echt ontroerde aanwezigen. Het was echt een voldoening dit te aanhoren na drie jaar werk en uiteindelijk drie weken intensief bouwen aan de tentoonstelling. Nu nog de diverse groepen en verenigingen die een rondleiding en/of lezing boekten in de watten leggen en ondertussen verder de herdenkingsdag voorbereiden tot een waardige slotactiviteit.


Aan alle aanwezigen vandaag ook een dikke merci voor jullie fantastische appreciaties. Het deed ons allemaal echt deugd. Dankjewel.


Dank aan Jos Wittezaele van de Koninklijke Fotokring Lux Nova voor de prachtige fotoreportage, waarvan we hier maar een stukje kunnen tonen. Als alle foto's binnen zijn koppelen we ze aan de website.

Geen opmerkingen: