woensdag 13 mei 2015

Luchtschip D-Day minus 11

De tentoonstelling begint zich goed te vullen en begint een goed overzicht van het gebeuren te geven. Vandaag kwamen niet minder dan vier bruikleengevers over de vloer. De wapens van Marc Braeckman werden onder het deskundige hulp van pater Raymond in de kasten uitgespreid, terwijl Hedwig D'Haeseleer na veel meten en passen zijn fotomontage over de Westhoek op de panelen aanbracht.

Geplakt en gezakt kwam Chris met entourage zijn trench art schikken in een veel te kleine kijkkast, waardoor we ons schema moesten ombuigen om hem een grotere ter beschikking te kunnen stellen. Een tentoonstelling uittekenen op papier is mooi, maar in de praktijk moet er toch nu ern dan eens bijgestuurd worden.

Yazzy Photography sloot de rij met haar reeks foto's over 'Boy Soldiers'. Het was toen reeds na zessen en onze pijp was ver uit. Morgen gaan we rusten en vrijdag zullen we eerst en vooral de 'Boy Soldiers' op hun plaats hangen.
Geen opmerkingen: