dinsdag 21 januari 2014

Ghendtsche Tydingen

42ste jg - nr. 6 - november-december 2013

Sedert we de Blog opstartten is het laatste nummer van dit tijdschrift reeds een paar maanden oud. In afwachting van het nieuwe geven wij jullie toch nog graag de inhoud mee van de novembereditie. Van dit nummer en van de oudere jaargangen zijn nog steeds exemplaren te bekomen in het DSMG. Van sommige echter maar zolang de voorraad strekt.


Inhoud:
 • 'Hij goat omuuge, tes tziene wirt' - Ballonvaart boven Gent (1834-1906) door Erik De Keukeleire
 • Inventaire Archéologique: Tinnen hostieschaal - door Armand Heins
 • Minder bekende en/of verdwenen locaties in Gent. Veneziana, Geldmunt - door Daniël Van Ryssel
 • Willem van Axpoele, een belangrijk schilder in het begin van de 15de eeuw te Gent - door Rudy van Elslande
 • De Höogpoort (vervolg en slot) - door Pierre Kluyskens
 • Ghendtsche toestanden. De rivieren van der stede dat scoenste juweel es dat de stede heeft. Deel 5: Totale ommekeer door waterzuivering - door Luc Devriese
 • Gentse Memoriedagen: 7-8 januari. Aanvullingen - door Hugo Collumbien
 • Vergeten Gentse schrijvers. Cornelis Meyer (Gent? - Gent omstreeks 1734). - door Daniël Van Ryssel
 • Berschermleden 2013, Steunende leden 2013.
 • Ridder Andries de Baviere, Luitenant-Civil. De opkomst van een nieuw Gents patriciërsgeslacht? - door Peter Van Keymeulen
 • Gent buiten Gent. - door Bernard en Françoise Cruyt
 • Mie 't Kwikkelgat en Farielde de Stoel - door Marie-Jeanne De Smet
 • Françoise-Jeanne De Medts-Ridderbosch (1754-1837), een merkwaardige kunstenares - door Lieve Vande Casteele
 • Jacob de Commere, een man van stand juridisch in de knoei (1509-1524) - door Danny Mattens
 • Puzzel 2013 - door Quizmaster
 • Bibliografie
 • Lezers schrijven ons
 • Een tekening van Gaston De Bruycker

Geen opmerkingen: