zondag 26 januari 2014

De vijf W-en


Uit talrijke schenkingen en nalatenschappen die het DSMG mag ontvangen zitten vaak prachtige foto’s. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat er van deze foto’s niets is bekend. We spreken dan van ‘de vijf W-en’  van de foto: wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Het gaat om een grote verscheidenheid: foto’s van gebouwen, straten, bijeenkomsten, familiefoto’s, portretten, gebeurtenissen, persfoto’s, sport, feesten, optochten... Voor de eerste keer zoeken we meer informatie over foto’s met personen.

Foto 1 is een reproductie van een schilderij. We wilden graag weten wie hierop is afgebeeld en wie de schilder is.Bij foto 2 gaat het om de twee mannen op de voorgrond, wellicht genomen bij een bijzondere gelegenheid: waar, wanneer?
Foto 3 is genomen door persfotograaf Henri De Jonghe uit Sint-Amandsberg. Gezien de vele bloemen gaat het hoogst waarschijnlijk om de huldiging van enkele mensen op de voorgrond. We hoeven uiteraard NIET de namen van alle aanwezigen te weten. Wél willen we weten om welk gezelschap en gelegenheid het gaat en zo mogelijk waar en wanneer? Op een hoekje van een affiche links is net leesbaar: Gemeente  Sint-Amandsberg. Wijkkermis ...
Wie wat weet, vragen we een reactie te sturen aan dsmg@skynet.be of aan de verantwoordelijke van het beeldarchief and.maes@telenet.be. Reageren rechtstreeks op dit Blogbericht kan ook door op 'opmerkingen' te klikken. Dan komt een vak vrij waarop je je idee kan 'posten'. Of  kom eens langs op zondagvoormiddag (tussen 10 en 12 u.) of op dinsdag (tussen 11 en 17 u.). 

Misschien heb je zelf nog foto’s die je wil schenken aan het Documentatiecentrum? Een geldprijs voor een oplossing kunnen we niet beloven, wél een eervolle vermelding in het volgend nummer van Heemkundig Nieuws en op deze Blog.

André Maes

Geen opmerkingen: