maandag 20 januari 2014

Heemkundig Nieuws

HEEMKUNDIG NIEUWS 42ste jg. - januari 2014 nr. 1

Begin januari 2014 rolde het eerste nummer van de 42ste jaargang van Heemkundig Nieuws van de pers. We kunnen nu reeds voor het derde jaar op rij een ruim 32 pagina's tellend blad in kleurendruk aan onze lezers presenteren.

Het nieuwe nummer bevat volgende bijdragen:
  • Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog - door Jean Paul De Cloet
  • 'Ten voordeele der schoolgaande kinderen' - door Frederik Vanderstraeten
  • Begraven op het Campo Santo. Eric Roets, 1953-1998, kunstschilder-graficus - door Luc Lekens
  • Maurits Gysseling (1919-1997) herdacht door BeschermcomitĂ© Campo Santo - door Bert Vervaet
  • Twee nieuwe straatnamen: Burgemeester Williamehof te Destelbergen en Zomerwee te Destelbergen en Gent - door Maria De Groote
  • Heemkundige documentatie van Georges PuimĂ ge (1915-1999) naar DSMG - door Bert Vervaet
  • Geslaagde restauraties 2012 en 2014 - door Bert Vervaet
  • Bunkers in de Gentse haven - door Adrien Brysse
  • * Kant, een nieuwe afdeling bij GeMudes - door Louis Gevaert

Opnieuw een nummer vol variatie en het lezen waard. Te verkrijgen in het DSMG voor de luttele som van 2 euro.


Geen opmerkingen: