zondag 17 december 2017

Als afsluiter van het Reinaardjaar werd met o.a. de medewerking van onze Heemkundige Kring De Oost-Oudburg een hertaling van het Reinaardepos door Georges De Schutter uitgegeven.

Voor de geïnteresseerden hieronder de gegevens. Wie nog een exemplaar wil is de boodschap: 'Opgelet OP is OP!'


Geen opmerkingen: