woensdag 5 februari 2014

Gent tijdens WO I

Wij brengen graag onze komende lezing onder uw aandacht. Iedereen van harte welkom. Vrije toegang.


Het dagelijks leven in een grote stad onder de bezetting


Op donderdag 13 februari 2014 biedt Jean Paul De Cloet onze leden een lezing aan die ons meteen onderdompelt in de problematiek van een oorlogsgebied. Een ervaring die de meesten onder ons zich niet meer kunnen voorstellen, daar wij ondertussen toch bijna 70 jaar geen oorlog meer meemaakten in Vlaanderen. Het was ooit anders, en dat zal Jean Paul De Cloet ons vertellen. Hij verwoordt het als volgt:

“Gent werd gedurende de Eerste Wereldoorlog niet echt betrokken bij de gevechten. De gebouwen in de stad werden quasi geheel gespaard. Toch viel er één en ander te beleven. Gent was immers de hoofdstad van het ‘Etappen-gebied’. Er verbleven vele duizenden Duitsers te Gent (de vaste bezetting van de stad, allerhande centrale diensten, gekwetsten die aan het revalideren waren, soldaten die enkele dagen vakantie kregen).”
De spreker heeft het achtereenvolgens over de inval der Duitsers, over de bezettende macht, over de armoede die er heerste in de stad, over een Duitse soldaat, Heinrich Wandt, die een aantal boeken schreef over de bezetting van Gent en vooral over de Duitse officieren die deel uitmaakten van deze bezetting, over
de opeisingen waarvan de burgerbevolking het slachtoffer was, over de prostitutie,
de spionage en tenslotte over de bevrijding.

De voordracht wordt beëindigd met enkele algemene cijfers over de Eerste
Wereldoorlog.Info:
Donderdag 13 februari 2014.
CC ‘De Vlier’, convent Begga, Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg.
Deur open vanaf 19u.30, de voordracht start om 20u.
Geen opmerkingen: